english | deutsch

W trosce o Twoje finanse

e-mail: office@graulaw.eu

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe Print

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie prawa upadłościowego wspieramy naszch Klientów radą oraz reprezentujemy ich w postępowaniach upadłościowych na terenie Niemiec.

Reprezentacja wierzycieli

Zapewniamy Państwu wsparcie w ramach efektywnego egzekwowania Państwa interesów. Do działań w tym zakresie należą:

  • Wpis na listę wierzytelności,
  • Reprezentacja wierzycieli w średnich i dużych postępowaniach upadłościowych (wpis na listę wierzytelności, reprezentacja podczas zebrania wierzycieli, bieżąca informacja o przebiegu postępowania),
  • Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa do wyłączenia przedmiotów z masy upadłościowej (np. przy zastrzeżeniu własności) względnie prawa do uprzywilejowanej spłaty (np. przy poręczeniu),
  • Ochrona przed roszczeniami, z którymi syndyk występuje przeciwko wierzycielom (np. ze skargi pauliańskiej).

Doradztwo przy niewypłacalności

Doradztwo świadczymy również spółkom prawa handlowego oraz osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, które znajdują się w złej sytuacji finansowej oraz sprawdzamy, czy istnieje obowiązek zgłoszenia upadłości. W przypadku konieczności takiego zgłoszenia doradzamy przedsiębiorstwom w ramach przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Zadbaj o swoją finansową przyszłość i skontaktuj się z nami.
Jak działamy? » Windykacja polubowna » Postępowanie sądowe »