Postępowanie upadłościoweRecommend Print

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie prawa upadłościowego wspieramy naszch Klientów radą oraz reprezentujemy ich w postępowaniach upadłościowych na terenie Niemiec.

Reprezentacja wierzycieli

Zapewniamy Państwu wsparcie w ramach efektywnego egzekwowania Państwa interesów. Do działań w tym zakresie należą:

Doradztwo przy niewypłacalności

Doradztwo świadczymy również spółkom prawa handlowego oraz osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą, które znajdują się w złej sytuacji finansowej oraz sprawdzamy, czy istnieje obowiązek zgłoszenia upadłości. W przypadku konieczności takiego zgłoszenia doradzamy przedsiębiorstwom w ramach przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Zadbaj o swoją finansową przyszłość i skontaktuj się z nami.
Jak działamy? » Windykacja polubowna » Postępowanie sądowe »